Viktor Lundquist skriver i SvD Säkerhetsrådet

Den 18 februari skrev Viktor Lundquist, projektledare på Frivärld, i SvD Säkerhetsrådet. I artikeln diskuterar Viktor Freedom House årsrapport Freedom in The World som för tredje året i följd indikerar en global demokratisk tillbakagång.

USA ses alltså alltjämt som en fullvärdig demokrati, men en stor del av rapporten uppmärksammar hur USA för närvarande präglas av starkt antidemokratiska strömningar – många direkt kopplade till president Donald Trump, skriver Viktor.

Läs hela artikeln här.