Viktor Lundquist skriver i SvD Säkerhetsrådet

Den 22 augusti skrev Viktor Lundquist, projektledare på Frivärld, en gästledare i SvD Säkerhetsrådet om protesterna i Hongkong.

I relationen med Kina kommer olika intressen alltid behöva vägas mot varandra, och sällan finns tydliga eller enkla lösningar. Men gällande protesterna i Hongkong kan man nog ändå tycka att tydligare ställningstagande vore på sin plats, skriver Viktor.

Läs hela gästledaren här.