Viktor Lundquist skriver i SvD Säkerhetsrådet

Den 11 oktober skrev Viktor Lundquist, projektledare på Frivärld, en gästledare i SvD Säkerhetsrådet, om dem ökade problemen kring deepfakes.

En strategisk och välgjord deepfake bara några dagar innan ett val kan mycket väl få stora konsekvenser, inte minst då den drabbade kan komma att behöva lägga kraft på att dementera snarare än att kampanja, skriver Viktor. 

Läs hela inlägget här.