Viktor Lundquist skriver i SvD Säkerhetsrådet

Den 25 augusti skrev Viktor Lundquist, verksamhetssamordnare på Frivärld, en gästledare i SvD Säkerhetsrådet om Kinas allt mer politiserade och svagare rättsväsende.

Läs hela gästledaren här.