Viktor Lundquist skriver i SvD Säkerhetsrådet

Den 1 november skrev Viktor Lundquist, projektledare på Frivärld, en gästledare i SvD Säkerhetsrådet, om Sveriges risker som ett digitaliserat land. 

Digitaliseringen av samhället, och det faktum att allt fler använder internet, är i grunden något positivt. Det förenklar våra liv, och tar oss närmare omvärlden. Men precis som med allt annat krävs ändock ett visst mått av skepticism och säkerhetsmedvetande, skriver Viktor. 

Lär hela inlägget här.