Viktor Lundquist skriver i SvD Säkerhetsrådet

Den 23 november skrev Viktor Lundquist, projektledare på Frivärld, en gästledare i SvD Säkerhetsrådet, om hur sociala medier och avancerad tekning nu har blivit verktyg i auktoritära regimers verktygslåda.

Internet är och förblir ett fantastiskt verktyg för globalt sammankopplande, utbyte av idéer och innovation. Men precis som alla andra resurser med inneboende makt kommer det alltid finnas de som missbrukar dess potential. Detta är något både individer och stater måste vara medvetna om, och göra allt för att motverka skriver Viktor.

Lär hela inlägget här.