Viktor Lundquist skriver i SvD Säkerhetsrådet

Den åttonde januari skrev Viktor Lundquist, projektledare på Frivärld, en ledare i SvD Säkerhetsrådet. Artikeln handlar om att världen på flera sätt fortsätter att bli en bättre plats.

Världen år 2018 var inte perfekt. Det kommer den sannerligen inte vara under 2019 heller. Vårt samhälle är till stora delar präglat av polarisering, det råder både migrations- och klimatkris, allt detta samtidigt som den liberala demokratin är under enorm press, för att bara nämna några inslag i den övergripande riskbilden. Men kanske är det just därför som det är extra angeläget att även belysa de framsteg som görs runt om i världen.”, konstaterar Viktor.

Läs ledaren här.

Den 10 januari publicerades även ledaren i tryckt format i Svenska Dagbladet.