Viktor Lundquist skriver i SvD Säkerhetsrådet

Den 1 oktober skrev Viktor Lundquist, Frivärlds verksamhetssamordnare, en gästledare på Svenska Dagbladets Säkerhetsrådet om att Försvarsmakten ska utreda möjligheterna till en ny sökning efter kvarlevorna av de fyra kvarvarande besättningsmän från DC3:an som sköts ner 1952.

Läs hela ledaren här.