11/3: Seminarium om coronasmittans påverkan på handeln

Coronavirusets framfart har haft en effekt på nästan alla aspekter av våra dagliga liv, inte minst när det kommer till den globala ekonomin. Hur påverkas de globala handels- och exportkedjorna av kriser likt Coronasmittan? Vad blir följdverkningarna för världsekonomin? Och vad kan Sverige och europeiska länder göra för att stävja effekterna av sårbarheterna?

För att besvara dessa frågor anordnande Frivärld ett frukostseminarium under onsdagen den 11:e mars. I panelen deltog Fredrik Erixon, chef för tankesmedjan European Centre for International Political Economy, och Kristina Sandklef, expert på Kinas ekonomi. Samtalet modererades av Gunnar Hökmark, Frivärlds ordförande.