16 studenter på Utrikesakademin

Den 17 januari invigdes Frivärlds nya utbildningssatsning Utrikesakademin, en årslång kurs med fokus på ämnen inom utrikes- och säkerhetspolitiken. 16 studenter har utvalts som elever efter nominering av alliansens ungdoms- och studentförbund, eller med bakgrund i universitetsvärlden. I programmet ingår föreläsningsdagar i Stockholm av landets främsta ämnesexperter, studiebesök hos andra organisationer, rapportskrivande och stipendier. Rektor för Utrikesakademin är Frivärlds ordförande Mats Johansson.

Premiärföreläsningen hölls av generalmajor Karlis Neretnieks, ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademin, som orienterade om säkerhetsläget kring Östersjön och tänkbara scenarier i händelse av  ökad rysk aggression. Forskaren Mike Winnerstig talade om Natos historia och betydelse för säkerhetsläget i norra Europa, medan säkerhetsanalytikern Johan Wiktorin, VD i företaget Brqthrough, gav en förmågeorienterad presentation av det svenska försvaret. Pål Jonson, Teknik- och säkerhetsforum, belyste försvarsteknologins utveckling och konsekvenser.

Neretnieks anförande återfinns i videoarkivet.

Verksamheten finansieras inom ramen för tankesmedjan Frivärld, vars huvudman är stiftelsen Fritt Näringsliv.

Utrikesakademins elever

Elever Richard Böhme, Mimmi Below Blomkvist, Petra Björk och Matilda Karlsson diskuterar säkerhetspolitiska frågor med ämnesexperter under Utrikesakademins första föreläsningsdag.

Utrikesakademins elever

Elever Adam Davidsson, Linus Rehn, Jakob Ljungman, Hugo Selling och Max Eskilsson hade möjligheten att lyssna på och ställa frågor till ämnesexperter i säkerhetspolitik under Utrikesakademins första föreläsningsdag.

Mer information:

Mats Johansson, rektor Utrikesakademin
mats@frivarld.se