Seminarium: 5g, Huawei och Kinas cyberspionage

Den 20 maj arrangerade Frivärld ett seminarium om Kinas användande av cyberspionage och säkerhetshot kopplade till Huawei och 5g-utbyggnaden. Tom Uren och Danielle Cave från Australia Strategic Policy Institute deltog i seminariet som modererades av Frivärlds tf. chef Dr. Oscar Jonsson.

Seminariet kan ses på YouTube.