Achtung Europa! Varning för en ny maktlöshet.

Förr i tiden menade experter att Europa var  ”en ekonomisk gigant, men en politisk pygmé”. Med det menades att Europa saknade politisk och militär makt jämfört med USA, men kunde åtminstone hävda sin rätt globalt givet storleken på dess ekonomi. 2050 beräknas EU dock stå för mindre än en tiondel av världens samlade BNP, jämfört med en dryg fjärdedel 1990. Samtidigt hävdar EU-kommissionen att EU måste satsa på ”strategisk autonomi” och göra sig mindre beroende av omvärlden.

Hur går detta egentligen ihop? Vad riskerar konsekvenserna att bli? Och går det att göra annorlunda? Dessa frågor besvarar Fredrik Erixon i en ny rapport för Frivärld.

I samband med rapportsläppet bjuder Frivärld in till lanseringsseminarium.

DATUM OCH TID: Torsdagen den 2 december kl. 18.00–19.00.

Insläpp från 17:30. Samtalet startar klockan 18:00. Vi bjuder på dryck och lättare tilltugg.

PLATS: Tankesmedjan Fores lokaler på Grev Turegatan 46 i Stockholm.

Anmäl dig här. OBS! Begränsat antal platser.

Med:

Fredrik Erixon, rapportförfattare och Director för ECIPE.

Gunnar Hökmark, ordförande Frivärld och tidigare Europaparlamentariker.

Karin Svanborg-Sjövall, liberal skribent och fristående kolumnist i Dagens Nyheter.

Sara Övreby, samhällspolitisk chef Google.