Alumnfest för Utrikesakademin

Den 18 december anordnade Frivärld en alumnfest för Utrikesakademin. I år är det fem år sedan Frivärld grundade Utrikesakademin och sedan dess har cirka 80 studenter deltagit i programmet, som blivit en allt mer eftertraktad utbildning för unga som intresserar sig för utrikes- och säkerhetspolitik. För att fira detta femårsjubileum bjöd Frivärld in samtliga tidigare talare och studenter till en fest.

Kvällen inleddes med ett mingel, varefter Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld, hälsade alla välkomna och introducerade Frivärlds tillträdande vikarierande chef Oscar Jonsson. Sedan diskuterade Oscar och Sofia Svensson, alumn vid Utrikesakademin, briefen ”Skarp makt: Ryssland, Sverige och Nato” som Sofia skrivit för Frivärld. Därefter delades Mats Johanssons stipendium ut. Stipendiet är ett årligt skribentstipendium som delas ut till minne av Frivärld grundare och Utrikesakdemins tidigare rektor Mats Johansson. I år gick stipendiet till Axel Hellman och Emanuel Örtengren, som båda gick Utrikesakademin 2018. Läs mer om stipendiet och stipendiaterna här.

När priset delats ut fortsatte kvällen med mat, dryck och mingel.

Sofia Svensson och Oscar Jonsson, under förlanseringen av Sofias brefing.