Anna Rennéus Guthrie ny chef för Frivärld

– Det är med stor glädje jag hälsar Anna Rennéus Guthrie välkommen som ny chef för Frivärld. Vi vill fortsätta att utveckla den svenska försvars- och säkerhetspolitiska debatten med de nya utmaningar som ett kommande Nato-medlemskap innebär samtidigt som vi vill vidga Europadebatten till att handla om den politik Europa nu behöver vad gäller ekonomiska reformer, fri handel, gemensam säkerhet och värnet av den internationella rättsordningen, säger Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark.

– Anna är på alla dessa punkter en person som har de bästa möjliga förutsättningarna att leda denna verksamhet. Hon har en bred kompetens och erfarenhet när det gäller internationell politik och Europafrågor och har bland annat deltagit i Frivärlds rapportverksamhet när det gäller de hot som den kinesiska regimen innebär för öppna samhällen. Det ska bli väldigt roligt att tillsammans med Anna fortsätta Frivärlds utveckling som den ledande svenska tankesmedja vi är, konstaterar Gunnar Hökmark.

– Det är med stor glädje och ödmjukhet som jag tar mig an den hedrande uppgiften att leda Frivärlds verksamhet framåt. De friheter som vi i vår del av världen sedan länge tar för givna står nu på spel i vår närmaste omvärld. Jag kan inte tänka mig en mer angelägen uppgift idag än den att kraftsamla kring och arbeta för det fria samhället och dess värden, säger Anna Rennéus Guthrie.

Anna Rennéus Guthrie kommer närmast från en befattning som redaktör på Tidningen Näringslivet. Hon har tidigare bland annat jobbat i olika roller som journalist och skribent, samt projektledare inom kommunikation och opinionsbildning för bland andra Svenskt Näringsliv, SvD, SNB och Axess.

Anna Rennéus Guthrie tillträder sin befattning som chef för Frivärld i augusti då hon efterträder Katarina Tracz som varit chef för Frivärld sedan 2015 och slutar sin tjänst den sista juli.

Fotograf: Stefan Tell