Aaron Korewa årets Capitoliumstipendiat

Som ett led i sin utbildningssatsning inrättade Frivärld 2015 Capitoliumstipendiet, ägnat utrikespolitiska studier och praktik vid universitet/tankesmedjor i Washington DC. 2016 tilldelas stipendiet Aaron Korewa som från och med 1 april kommer att vara fellow vid The McCain Institute for International Leadership.

– Jag är väldigt glad över att ha fått denna möjlighet genom Capitoliumstipendiet. Frågan om Europas säkerhet har återigen aktualiserats i USA. Efter att ha negligerats en tid är den ryska utmaningen nu en viktig fråga. Det ska bli oerhört intressant att få arbeta med projekt kring detta, inte minst mot bakgrund av det amerikanska valet, säger Aaron Korewa.

Aaron Korewa har en masterexamen i statskunskap och en pol kand i nationalekonomi från Uppsala universitet. Han har även studerat internationell och amerikansk politik vid Seattle University i USA. Aaron har varit politiskt sakkunnig hos tidigare utrikesminister Carl Bildt och är för närvarande säkerhetspolitisk skribent knuten till Atlantic Council och tankesmedjan Frivärld. Han är medredaktör för natobloggen.se. Aaron är författare till Frivärldrapporten ”Natomotståndet i Sverige – Vilka och varför?”

 

Kontakt:
Aaron Korewa aaron.korewa@gmail.com
Katarina Tracz, Chef Frivärld, katarina@frivarld.se