Boklansering: ”Måndagar för frihet”

Under början på 1990-talet blev Måndagsrörelsen en nationell rörelse till stöd för Estlands, Lettlands och Litauens frihet. I februari 2022, i och med starten på Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina, återuppstod Måndagsrörelsen.

Gunnar Hökmark är ordförande för Frivärld och tidigare Europaparlamentariker. Han tog i mars 1990 initiativet till Måndagsrörelsen till stöd för balterna och gjorde i februari 2022 så att den återuppstod till förmån för Ukraina. Inför 30-årsfirandet 2021 av de baltiska ländernas återvunna frihet skrev Hökmark boken Måndagar för frihet – om Måndagsrörelsen och friheten i vår tid.

I en nypublicerad omarbetning, Måndagar för frihet, skriver han om den nya måndagsrörelsen till stöd för Ukraina. Rörelsen fortsätter att påminna om det krig som ukrainarna utkämpar varje dag, men samlas också för att kräva mer: politiskt, ekonomiskt och militärt till stöd mot det krig som ytterst hotar europeisk frihet.

Du hittar boken här.