Boksamtal – Russia’s Crony Capitalism: The Path from Market Economy to Kleptocracy

I Dr. Anders Åslunds senaste bok Russia’s Crony Capitalism: The Path from Market Economy to Kleptocracy undersöker han strukturerna i det ekonomiska system som utformats av Vladimir Putin i syfte att befästa och förstärka kontrollen över Ryssland. Genom att utnämna lojala till chefer för statliga företag och genom att ge kontrollen över säkerhetstjänsten FSB och domarkåren till gamla vänner från KGB har han berikat sina ekonomiska partners från Sankt Petersburg med förmånliga avtal.

Följaktligen har Putin skapat en välmående och lojal plutokrati som förmår att existera tack vare den auktoritära stat den verkar under. Stora delar av denna rikedom har undangömts genom offshorebolag i USA och Storbritannien där företag med anonyma ägare och svarta transfereringar av pengar kan blomstra. Att den ryska ekonomin gynnar ett fåtal medan den ryska välfärden upplever en stagnation har Putin samtidigt försökt att undanskymma genom uppvisandet av militär styrka.

Insikterna och slutsatserna i Åslunds diskuterades med författaren vid ett seminarium den 24 maj tillsammans med Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark.

Seminariet finns på YouTube.

 

Anders Åslund är senior fellow vid Atlantic Councils Eurasia Center i Washington DC. Han är även adjungerad professor vid Georgetown University och ordförande för Center for Social and Economic Research’s Advisory Council i Warszawa och Scientific Council vid Bank of Finland Institute for Economies in Transition.

 

 

Gunnar Hökmark är sedan december 2017 Frivärlds ordförande. Gunnar Hökmark är ledamot av Europaparlamentet sedan 2004, och tidigare vice ordförande för EPP-gruppen (2007 – 2014). Gunnar har tidigare bland annat varit förbundsordförande för Moderata ungdomsförbundet (1979 – 1984), chef för Timbro idé (1986 – 1991), ledamot av Sveriges riksdag (1982 – 2004), Moderaternas partisekreterare (1991 – 1999).