Dags att söka till nytt läsår vid Utrikesakademin

Tankesmedjan Frivärld grundades 2011 som ett forum för utrikes- och säkerhetspolitiska studier och debatt. Sedan start har närmare 150 studenter ingått i en talanggrupp som deltagit i seminarier, artikel- och rapportskrivande.

Sedan 2015 uttas 20 studenter årligen till Utrikesakademin, en årslång utbildning med seminarier, praktikplatser, stipendier och studiebesök.Programmet, som leds av rektor Mats Johansson, består främst av fyra block, temadagar med heldagsföreläsningar i Stockholm.

Tidigare ämnen har varit:

Det säkerhetspolitiska läget kring Östersjön

Grunderna i svensk försvars- och utrikespolitik

Hoten mot det öppna samhället

En fri värld med fria flöden

Föreläsare är Sveriges mest meriterade inom respektive område, bland dem Carl Bildt, general Karlis Neretnieks från Kungl Krigsvetenskapsakademien, journalister som Anna-Lena Lodenius, Mikael Holmström, Staffan Heimerson och Johanne Hildebrandt, experter från Totalförsvarets forskningsinstitut som Rysslandsforskarna Gudrun Persson och Carolina Vendil Pallin, diplomater och handläggare från departement och partier.

Studieresor har genomförts till Bryssel, Tallinn, London och Riga. Vi träffar makthavare och experter vid utrikes tankesmedjor och institutioner.

I verksamheten ingår även:

  • Capitoliumprogrammet, en praktiktermin vid tankesmedjor i Washington, DC. 2015 stipendierades två studenter vid Atlantic Council, 2016 en hos McCain Institute.
  • Chans till praktiktermin inom ramen för en akademisk utbildning.
  • Inbjudan till Frivärlds säkerhetspolitiska konferens med internationella talare.

 

Välkommen med en ansökan/CV senast den 15 november till mats@frivarld.se

Sökande bör ha akademiska studier i relevant ämne. Erfarenhet av arbete i ungdomsorganisation är en merit. Antagningsbesked meddelas under december. Kursstart sker i slutet av januari. Deltagaravgiften är 1 000 kr (inkl kurslitteratur).