Dags att söka till Utrikesakademin 2023

Utrikesakademin är en årslång spetsutbildning som anordnats av tankesmedjan Frivärld sedan 2015. Målet med utbildningen är att ge yngre blivande opinionsbildare, experter och beslutsfattare en kvalificerad utbildning och nätverksmöjligheter med fokus på utrikes- och säkerhetspolitik. Rektorer för Utrikesakademin är Katarina Tracz och Emanuel Örtengren.

 

Innehåll och omfattning

Under året får de antagna ta del av föreläsningar och studieresor till utlandet. Läsåret består av fem föreläsningsdagar som är strukturerade kring olika temaområden. Återkommande teman har exempelvis varit Säkerhetspolitik, Framtidens Europa, Ideologier och idéer samt Näringsliv och handel.

Bland tidigare föreläsarna märks Bill Browder, ledare för Global Magnitsky Justice Campaign, Peter Pomerantsev, brittisk journalist och författare, Carl Bildt, tidigare stats- och utrikesminister, Johanne Hildebrandt, krigskorrespondent, Karlis Neretnieks, tidigare generalmajor och rektor för Försvarshögskolan, Anna Wieslander, Nordeuropachef vid Atlantic Council, och Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet.

Studieresor har tidigare arrangerats till Berlin, Washington D.C., Bryssel, Riga, Tallinn och London. Under studieresorna får studenterna träffa lokala representanter från politiken, akademin och näringslivet. Bland de senaste årens studieresor återfinns bland annat besök på Pentagon, Natos högkvarter i Bryssel och Stratcom i Riga. Andra besök som gjorts har varit hos The Economist och på 10 Downing Street.

 

Stipendier och andra möjligheter

Inom ramen för Utrikesakademin delas stipendium ut för studieresor eller publicistiska projekt till akademister som utmärkt sig under året. Studenter ges också möjlighet att författa rapporter för Frivärld samt publicera gästledare på bloggen Säkerhetsrådet. Utrikesakademins studenter och alumner får också inbjudningar till exklusiva konferenser och seminarier.

Efter att ha fullföljt Utrikesakademin blir man medlem i Utrikesakademins alumniförening, som för närvarande består av drygt 100 tidigare studenter. Alumniföreningen genomför kontinuerligt egen programverksamhet, så som resor, AW-träffar och föreläsningar.

 

Vem kan söka?

Utrikesakademin riktar sig till unga vuxna från 20- till tidig 30-årsålder. Den sökande ska ha ett omfattande intresse för utrikes- och säkerhetsfrågor, vara studerande eller ha genomfört akademiska studier i relevant ämne. Utbildningens deltagare har varierande bakgrunder med erfarenheter från bland annat partipolitik, frivilligorganisationer, forskning, journalistik, myndigheter och näringsliv.

 

Ansökan

Ansökan, bestående av CV och personligt brev, skickas senast söndag den 20 november till info@frivarld.se och märks ”Ansökan UA”.

Ditt personliga brev ska innehålla en motivering till varför du bör antas till Utrikesakademin samt hur du kommer att ha nytta av erfarenheterna från utbildningen i framtiden. CV och personligt brev ombeds skickas i samma PDF. Döp filen till ditt för- och efternamn.

Deltagaravgiften är 1 000 kr för hela utbildningen (inklusive resor, utbildningsträffar, de flesta måltider samt kurslitteratur).

 

Antagningsbesked och viktiga datum

Antagningsbesked meddelas under december månad. Kursstart sker den 4 februari 2022. Utrikesakademin har sammanlagt fem träffar under året, samtliga på lördagar, och deltagare förväntas prioritera att delta vid träffarna. Vårens träffar beräknas ske den 4 februari, 1 april och 13 maj.

På Frivärlds hemsida finns mer information om utbildningen, bland annat med kommentarer från tidigare studenter.