Dags att söka till Utrikesakademin 2024

Om utbildningen

Utrikesakademin är en årslång spetsutbildning som anordnats av tankesmedjan Frivärld sedan 2015. Målet med utbildningen är att ge yngre blivande opinionsbildare, experter och beslutsfattare en kvalificerad utbildning och nätverksmöjligheter med fokus på utrikes- och säkerhetspolitik. Rektor för Utrikesakademin är Anna Rennéus Guthrie.

Innehåll och omfattning

Under året får de antagna ta del av föreläsningar och studieresor utomlands för att fördjupa sina kunskaper inom utrikes- och säkerhetspolitik. Läsåret består av omkring fem föreläsningsdagar som är strukturerade kring olika temaområden. Återkommande teman har exempelvis varit Säkerhetspolitik, Framtidens Europa, Ideologier och idéer samt Näringsliv och handel.

Bland tidigare föreläsarna märks Bill Browder, ledare för Global Magnitsky Justice Campaign, Peter Pomerantsev, brittisk journalist och författare, Carl Bildt, tidigare stats- och utrikesminister, Hanna Linderståhl, grundare och VD för Earhart Business Protection Agency, Karlis Neretnieks, tidigare generalmajor och rektor för Försvarshögskolan, Anna Wieslander, Nordeuropachef vid Atlantic Council, Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet, samt Oscar Jonsson, Rysslands- och krigsvetare.

Tidigare studieresor som arrangerats har genomförts i Berlin, Washington D.C., Bryssel, Riga, Warszawa och London. Under studieresorna får studenterna träffa lokala representanter från politiken, akademin och näringslivet. Bland de senaste årens studieresor återfinns bland annat besök på Pentagon, Natos högkvarter i Bryssel och Stratcom i Riga. Andra besök som gjorts har varit hos The Economist och på 10 Downing Street.

Stipendier och andra möjligheter

Inom ramen för Utrikesakademin delas stipendium ut för studieresor eller publicistiska projekt till akademister som utmärkt sig under året. Studenter ges också möjlighet att författa rapporter för Frivärld samt publicera gästledare på bloggen Säkerhetsrådet. Utrikesakademins studenter och alumner får också inbjudningar till exklusiva konferenser och seminarier.

Efter att ha fullföljt Utrikesakademin blir man medlem i Utrikesakademins alumniförening, som för närvarande består av drygt 150 tidigare studenter. Alumniföreningen genomför kontinuerligt egen programverksamhet, såsom resor, AW-träffar och föreläsningar.

Vem kan söka?

Utrikesakademin riktar sig till unga vuxna från 20- till tidig 30-årsålder. Den sökande ska ha ett omfattande intresse för utrikes- och säkerhetsfrågor, vara studerande eller ha genomfört akademiska studier i relevant ämne. Utbildningens deltagare har varierande bakgrunder med erfarenheter från bland annat partipolitik, frivilligorganisationer, forskning, journalistik, myndigheter och näringsliv.

Ansökan

Ansökan ska bestå av CV och personligt brev. Det personliga brevet ska innehålla en motivering till varför du bör antas till Utrikesakademin samt hur du kommer att ha nytta av erfarenheterna från utbildningen i framtiden. CV och personligt brev ombeds skickas i samma PDF. Döp filen till ditt för- och efternamn.

Ansökan skickas senast söndagen den 26 november till info@frivarld.se och mejlet ska märkas med ”Ansökan UA”.

Deltagaravgiften är 1000 kr för hela utbildningen (inklusive resor, utbildningsträffar, de flesta måltider samt kurslitteratur).

Antagningsbesked och viktiga datum

Antagningsbesked meddelas under december månad. Kursstart sker i januari/februari 2024. Utrikesakademin har omkring fem träffar under året, till stor del förlagda på lördagar, och deltagare förväntas prioritera att delta vid träffarna. Information för datum om vårens och årets träffar kommer att delas i samband med antagning/kursstart.

På Frivärlds hemsida finns mer information om utbildningen, bland annat med kommentarer från tidigare studenter.

________________________________________________________________________________________

ANSÖKAN TILL UTRIKESAKADEMIN 2024 ÄR NU STÄNGD