Dags att söka Utrikesakademin 2018

Sedan 2015 anordnar tankesmedjan Frivärld Utrikesakademin, en årslång utbildning med seminarier, stipendier och studieresor. Programmet leds av Frivärlds chef Katarina Tracz, och består av föreläsningsdagar i Stockholm samt två studieresor utomlands.

Tidigare teman för föreläsningsdagarna har varit: Det säkerhetspolitiska läget, Europas framtid, Grunderna i svensk försvars- och utrikespolitik, Idéer och ismer i vår tid samt Frihandel och fria flöden.

Föreläsarna är några av Sveriges mest respekterade inom sina fält: däribland före detta stats- och utrikesminister Carl Bildt (M), generalmajor Karlis Neretnieks från Kungl Krigsvetenskapsakademien, journalisterna Anna-Lena Lodenius, Mikael Holmström, Staffan Heimerson och Johanne Hildebrandt, professor Sverker Gustavsson (Uppsala Universitet) och Martin Kragh (UI), experter från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) samt diplomater och handläggare från departement och partier.

Tidigare studieresor har genomförts till Bryssel, Tallinn, London, Riga och Berlin. Programmet består av möten med makthavare och experter vid tankesmedjor och institutioner.

I verksamheten ingår även:

  • Möjligheten att söka Capitoliumprogrammet, en praktiktermin vid olika tankesmedjor i Washington, DC. Praktikanter har tidigare placerats vid Atlantic Council samt the McCain Institute.
  • Chans till praktiktjänstgöring på tankesmedjan Frivärld.
  • Särskilda inbjudningar till VIP-event och internationella konferenser
  • Möjlighet till utrikes- och säkerhetspolitiskt mentorskap
  • Alumninätverk

 

Utrikesakademin riktar sig till unga vuxna från 20- till tidig 30-årsålder. Den sökande ska ha ett omfattande intresse för utrikes- och säkerhetsfrågor, vara studerande eller ha genomfört akademiska studier i relevant ämne. Erfarenhet av arbete i ungdomsorganisation är en merit.

Ansökan, bestående av CV samt personligt brev, skickas senast den 5 november till Erik Thyselius, projektledare vid Frivärld: erik@frivarld.se

Antagningsbesked meddelas under december månad. Kursstart sker i slutet av januari. Deltagaravgiften är 1 000 kr för hela utbildningen (inklusive resor, utbildningsträffar, måltider samt kurslitteratur).

Välkommen med din ansökan!

Läs mer om tidigare års utrikesakademier här.