Diana Janse blir senior fellow för Frivärld

Diana Janse blir senior fellow för Frivärld från och med september. Hon var Sveriges ambassadör i Mali, Niger, Mauretanien och Burkina Faso till mars 2021, och är nu ledig från Utrikesdepartementet för att kandidera till riksdagen för Moderaterna.

  Diana har praktiska erfarenheter av att arbeta i några av världens mest turbulenta områden som få svenskar kan matcha. För Frivärld, vars uppdrag är att påverka vilka idéer och perspektiv som ska styra svensk utrikes- och säkerhetspolitik, är hon därför ett viktigt tillskott, säger Emanuel Örtengren, vik. chef för Frivärld.

Redan nu utkommer Diana Janse med en brief för Frivärld om vad den senaste händelseutvecklingen i Mali betyder för Sverige. Den kan läsas här.

  Sverige har sitt största militära engagemang utomlands i Mali, och Mali är dessutom ett av de största mottagarländerna för svenskt bistånd. Trots detta saknas det en bred debatt om hur den svenska insatsen i Mali påverkas av den andra militärkuppen där på kort tid. Jag ser fram emot att bredda förståelsen för denna och andra frågor framöver genom Frivärld, säger Diana Janse.  

Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark välkomnar Diana Janse och säger:

  Med Diana som Senior Fellow vässas Frivärld ytterligare inom de utrikes- och säkerhetspolitiska frågorna. Vi blir med detta en ännu starkare röst i frågor som är avgörande för Sveriges roll i världen och vår säkerhet.

 Diana Janse var Sveriges ambassadör i Mali till mars 2021. Under sin karriär som diplomat har hon tidigare tjänstgjort i bland annat Afghanistan, Ryssland och i utrikesminister Carl Bildts stab. Hon har även varit ambassadör i Georgien och Libanon/Syrien. 2015–2019 var hon utrikespolitisk rådgivare och internationell chef hos Moderaterna. 2010 publicerades hennes bok En del av mitt hjärta lämnar jag kvar om hennes upplevelser i Afghanistan.