En Kinastrategi för Sverige

Sedan Mao Zedongs död 1976 har Kina vuxit från ett land i extrem misär till en världsmakt med betydande förmåga ekonomiskt, teknologiskt, politiskt och militärt. Under Xi Jinpings ledning har den kinesiska regimen uppträtt allt mer aggressivt inte bara i sitt eget närområde, utan också gentemot länder som Sverige. De senaste åren har den kinesiska ambassaden regelbundet attackerat svenska journalister och politiker, och statskontrollerade kinesiska företag har gjort stora investeringar inom strategiskt viktiga områden som vindkraft.

Kinas utveckling mot totalitarism och global expansionism har bara tilltagit de senaste åren, vilket har skapat ett behov av en ny Kinastrategi. Tankesmedjan Frivärld presenterar därför ett förslag till en Kinastrategi för Sverige.

Läs den här.