Foto: Wikimedia Commons/MyNewsdesk.

Flera välkända talare på Utrikesakademins träff

Transatlantiska relationer, diplomati i ”hotspots” och informationskrigföring. Det var ämnena som stod på agendan när årets upplaga av Utrikesakademin träffades för digital utbildningsdag med en väletablerad talarlista.

Utrikesakademin är Frivärlds årslånga spetsutbildning för framtidens utrikes- och säkerhetspolitiska experter, beslutsfattare och opinionsbildare. Sedan 2015 har utbildningen årligen samlat ett tjugotal lovande namn inom det utrikes- och säkerhetspolitiska området för en kvalificerad utbildning och nätverksmöjligheter.

I år har utbildningen förstås påverkats av den pågående pandemin vilket begränsat möjligheterna till fysiska träffar. Därför valde Frivärld att i fredags genomföra en digital träff med årets elever, vilket även gav möjligheten att bjuda in talare från andra delar av världen.

Utbildningsdagen inleddes med anförande från Kurt Volker, USA:s tidigare Nato-ambassadör och särskilda sändebud till Ukraina, direkt från Washington D.C. Volker talade om sina förväntningar på den kommande Biden-administrationen och gav en unik inblick i hur de transatlantiska relationerna utvecklats under de senaste åren.

Därefter gästade Diana Janse, fram tills nyligen Sveriges ambassadör i Mali, med lång erfarenhet av diplomati i olika konfliktdrabbade områden. Janse gav en lägesbild över den säkerhetspolitiska situationen i Mali och Sahelregionen samt delade med sig av sina personliga erfarenheter från arbetet som diplomat i ”hotspots”.

Avslutningsvis talade prisbelönte journalisten och författaren Peter Pomerantsev, från sitt kontor i London, om desinformation och hur stater som Ryssland och Kina använder sig av påverkansoperationer för att tjäna sina syften på den internationella arenan. Det blev en diskussion om hur den demokratiska världen kan stå bättre rustad för att hantera en alltmer infekterad samhällsdebatt och hur detta påverkar de mellanstatliga relationerna.