Första opinionsmätningen om Natomedlemskap sedan annekteringen av Krim

Frivärld kan idag presentera den första opinionsmätningen om allmänhetens inställning till svenskt medlemskap i Nato sedan Ryssland annekterade krim. Siffrorna presenteras på bloggen Wiseman’s Wisdoms.

natoopinion

”Resultatet visar att den Natovänliga opinionen knappast kommer att vända utan draghjälp av de partier som är positiva till svenskt medlemskap”, skriver Stefan Olsson men konstaterar att det bland de borgerliga väljarna nu finns en tydlig majoritet för medlemskap.

”Det torde alltså vara tämligen riskfritt för C och KD att våga ta steget och öppet säga att man är för Natomedlemskap. Inget straff från de egna väljarna riskeras. Det är också alltjämt en gåta varför M och FP inte vill driva en av sina hjärtefrågor när man kan vara så säker på att man har de egna väljarna med sig. Med tanke på den kritik som särskilt den moderata partiledningen har fått utstå från sina egna väljare i försvarsfrågan finns här ett enkelt sätt att få dem bättre humör utan att behöva utlova dyra reformer.”

Här finns en PDF med undersökningen i sin helhet.

Undersökningen kommenteras också av Stefan Olsson och Katarina Tracz i Frivärlds podcast ”Natoopinionen efter annekteringen av Krim”.