Första träffen för Utrikesakademin 2024

Den gångna helgen var startskottet för Frivärlds årslånga spetsutbildning Utrikesakademin. Den inledande träffen fokuserade på alla de viktiga val och utmaningar världen står inför under året 2024.

På talarlistan återfanns bland flera: Patrik Oksanen, resident senior fellow Frivärld, Pär Norén, Myndigheten för psykologiskt försvar, Stefan Kristiansson, f.d chef MUST och Jakob Stenberg, redaktör Tidningen Näringslivet.

Utöver föreläsningar stod även besök på Näringslivets hus, där Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv, berättade om verksamheten, samt en rundvisning på Armémuseet på agendan under helgen. 

Frivärld vill tacka samtliga deltagare och talare för två fina dagar!