FULLSATT: Från Kabul till Kobane – ett lunchseminarium om den militanta islamismens utbredning

OBS. Evenemanget är fullsatt, för info om väntelista, maila nicole@frivarld.se

Den militanta islamismen breder ut sig i världen. Nigeria, Mali, Libyen, Somalia, Syrien, Irak, Afghanistan och Pakistan är några av länderna som drabbats av jihadisternas framfart. Den senaste tidens terrordåd i Paris och Köpenhamn är en smärtsam påminnelse om hur extremismen också får konsekvenser i vår direkta närhet.

Hur utbredd är den militanta islamismen? Finns den någon koppling mellan terrororganisationer som Boko Haram, Al-Shabab och IS? Och ser vi något slut på jihadismens utbredning eller kommer fenomenet att fortsätta växa?

Välkomna till ett lunchsamtal hos Frivärld den 24 mars. 

Medverkande: Magnus Norell, forskare med inriktning mot terrorism och Carl Rudbeck, litteraturvetare och författare till boken ”Islam och liberalismen” (Timbro 2013). Samtalet leds av Katarina Tracz, chef för Frivärld.

 

Frågor besvaras av Nicole Clifford, nicole@frivarld.se.

Välkomna!

norellMagnus Norell: Forskare och analytiker med inriktning på terrorism, demokratifrågor samt försvars- och säkerhetspolitik i Mellanöstern, Nordafrika och Centralasien. Norell är även Adjunct Scholar vid the Washington Institute for Near East Policy i Washington, D.C. samt Senior Policy Advisor vid The European Foundation for Democracy i Bryssel.

 

 


rubeck rutaCarl Rudbeck:
 Journalist och fil dr i litteraturhistoria. Han har undervisat i arabiska vid Stockholms universitet och är författare till boken ”Islam och liberalismen” (Timbro 2013).

 

 

 

katarinaModerator: Katarina Tracz, chef för Frivärld.  Författare till en kommande bok om säkerhetsläget i Östersjöregionen samt till Frivärldrapporterna ”Drönarkriget” och ”Hatets vår – om intolerans mot minoriteter i Egypten efter den arabiska våren”.