Hatets vår – om intolerans mot minoriteter i Egypten efter den arabiska våren

Publicerad 16 maj, 2012

 

Sedan den Arabiska våren bröt ut har rapporter om sekteristiskt våld strömmat in från Mellanöstern och Nordafrika. Såväl toleransen som den övergripande situationen för minoriteter tycks ha försämrats efter upproren. Har kampen för demokrati inneburit ett bakslag för regionens minoriteter?

I rapporten ”Hatets vår – om intolerans för minoriteter i Egypten efter den Arabiska våren” hämtas konkreta exempel ur Egypten. Såväl attityden mot judar som situationen för kopter diskuteras. Rapportförfattaren Katarina Tracz beskriver hur negativa stereotyper fått förnyad styrka i kölvattnet av den arabiska våren.

– Vi hyllar gärna de processer som lett till den arabiska våren. Men hur ställer vi oss till att samma processer medför ett uppsving för ickedemokratiska åsikter och handlingar? Den arabiska vårens positiva inslag får inte hindra omvärlden från att se situationen klart och agera därefter, säger Katarina Tracz.

 

Se inspelningen från seminariet på Bambuser.