Freeworld Connect II: Oljeprisets fall

Det andra avsnittet av Freeworld Connect berör oljeprisets fall, dess effekt på Ryssland och andra oljeproducerande länder samt geopolitisk påverkan som helhet. De medverkande är Syed Kamall (UK) , research director Institute of Economic Affairs, Edward Lucas (UK), senior vice president Center for European Policy Analysis, Marcus Kolga (Kanada), Senior Fellow på Macdonald-Laurier Institute, Anders Åslund, senior fellow Frivärld, ordförande Gunnar Hökmark och chef Katarina Tracz

Se det andra avsnittet här.