Freeworld Connect IV: Den ryska historierevisionismen

Det senaste avsnittet av Freeworld Connect berör den ryska regimens historierevisionism och hur den används som ett maktpolitiskt medel för den nationell strategin. De medverkande är Gudrun Persson, forskningsledare vid FOI, Edward Lucas (UK), senior vice president på Center for European Policy Analysis, Patrik Oksanen, senior fellow Frivärld, ordförande Gunnar Hökmark och chef Katarina Tracz.

Se det fjärde avsnittet här.

Avsnittet sändes med anledning av rapportsläpp hos Frivärld. “Controlling the Past – History and National Security in Russia” av Gudrun Persson, forskningsledare vid FOI, analyserar drivkrafterna bakom det ryska ledarskapets vilja att revidera historien. Ladda ner den här.

”Kremls historievapen – Segerdagen och andra världskriget” av Patrik Oksanen, senior fellow på Frivärld, bidrar med exempel på hur regimen i Kreml använder historien och Segerdagen för att skapa mobilisering för ryska intressen världen över. Ladda ner den här.