Freeworld Connect VI: Globaliseringen efter covid-19

Idag släpptes det sjätte avsnittet av Freeworld Connect. Det berörde globalisering i post-covid-eran, med fokus på framtidens globala handels- och exportkedjor, de långsiktiga konsekvenserna av lockdowns och staternas möjlighet att reducera de negativa ekonomiska effekterna.

De medverkande var Fredrik Erixon, chef för European Centre for International Political Economy, Syed Kamall (UK) research director på Institute of Economic Affairs, Roland Freudenstein (Belgien), Policy director på Martens Centre och Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark.

Se det sjätte avsnittet här.