Freeworld Connect X: Kinas fortsatta attacker på Hongkong

Den kinesiska regimen fortsätter alltjämt med sina attacker på Hongkongs frihet och demokrati. På senare tid har dessa attacker eskalerat ytterligare och ett flertal demokratiaktivister har tillfångatagits. Med anledning av detta sände Frivärld idag ett Freeworld Connect-avsnitt, där temat i sedvanlig ordning diskuterades av en panel experter. Deltagare var följande:

Emily de la Bruyère, senior fellow på Foundation for the Defense of Democracy.

Emilia Currey, researcher på Australian Strategic Policy Institute.

Jojje Olsson, journalist på InBeijing.se

Roland FreudensteinPolicy director på Martens Centre.

Gunnar Hökmark, Frivärlds ordförande.

Se hela avsnittet här.