Freeworld connect XI: Stormningen av Capitolium – och dess betydelse

Onsdagen den 6 januari stormades den amerikanska kongressen av Trumpsupportrar, i syfte att förhindra den demokratiska processen genom vilken Joe Biden officiellt skulle utnämnas till USA:s president. Vad har denna händelse för konsekvenser och vad innebär det för den amerikanska demokratins framtid?

För att besvara dessa frågor anordnade Frivärld ett digitalt panelsamtal med följande deltagare:

Anders Åslund, senior fellow Frivärld och Atlantic Council

Aaron Korewa, programansvarig på McCain Institute

Johanna Möllerström, Associate Professor of Economics på George Mason University

Gunnar Hökmark, ordförande Frivärld

Katarina Tracz, chef Frivärld

Se panelsamtalet här.

För den särskilt intresserade finns Anders Åslunds senaste artikel The end of Trump and Trumpism att läsa på Säkerhetsrådet.