Frivärld anordnade fördjupningsdag i Utvecklingspolitik med inriktning företagande

Den 11 oktober anordnade Frivärld en fördjupningsdag i Utvecklingspolitik med inriktning företagande. Under fördjupningsdagen lyssnade 11 unga politisk aktiva på olika föreläsare i området och deltog i diskussioner.

IMG_0358