Frivärld arrangerade seminarium om nordiskt-baltiskt säkerhetssamarbete

Den 31 januari anordnade Frivärld tillsammans med KAS Nordics ett frukostseminarium om nordiskt-baltiskt säkerhetssamarbete. Seminariet inkluderade en diskussion om rapporten United We Stand, författad av Patrik Oksanen, resident senior fellow Frivärld och Gunnar Hökmark, ordförande Frivärld.

Under diskussionens gång berörde panelen flera viktiga och sammanlänkade ämnen. Bland annat återfanns ett tydligt fokus på behovet av ett utökat samarbete inom NB8, där gemensamma ansträngningar för att säkra regionen underströks. Dessutom lyftes den ökande komplexiteten i de utmaningar som Norden och Baltikum står inför inom den närmsta framtiden, utmaningar som kräver strategisk uppmärksamhet och samarbete. Bland panelen fanns även ett enhälligt konsensus angående det kritiska behovet av att fortsätta och stärka stödet för Ukraina.

Panelen inkluderade utöver författarna till rapporten även Mr. Linas Linkevicius, Ambassador-at-Large för Litauen i Sverige, Janne Jokinen, stf. beskickningschef Finlands ambassad i Sverige och Gabriele Bauman, chef för KAS Nordics. Samtalet modererades av Anna Rennéus Guthrie, chef Frivärld.