Frivärld arrangerade event med ECIPE

Frivärld arrangerade tillsammans med ECIPE, den 29 november ett seminarium om Europas digitala ekonomi,  dess avtagande konkurrenskraft gentemot omvärlden och vad Sveriges, D9+ och EU kan göra för att bättre positioneras inför framtiden.

Fredrik Erixon höll ett föredrag som följdes av ett rundabordssamtal med företrädare för olika myndigheter, större tech-bolag och andra experter på området.