Frivärld arrangerade samtal om öppenhet, säkerhet och autonomi

Frivärld arrangerade idag ett förmiddagssamtal och rapportlansering om öppenhet, säkerhet och autonomi. Deltagarna diskuterade demokratiers handel och utbyte med omvärlden samt hur västvärldens normsystem utmanas av auktoritära länder.

Panelen bestod av liberala tänkare Johan Norberg och Fredrik Erixon, aktuella med rapporterna: Öppenhet – För säkerhets skull och Ett Europa som sluter sig: Handel, regleringar och industripolitik i en ny tid på temat öppenhet, säkerhet och autonomi. Deltar gör även Åsa Rognes Malmström, programchef för Asienprogrammet på Utrikespolitiska Institutet och research fellow för The European Institute of Japanese Studies Handelshögskolan, och Iarla Flynn, Director Government Relations and Public Policy Google (Northern Europe).

Samtalet inleddes med en introduktion av Gunnar Hökmark, ordförande Frivärld, och modererades av Anna Rennéus Guthrie, chef Frivärld.