Frivärld bjöd in till säkerhetspolitisk konferens

Den 28 april höll Frivärld sin årliga säkerhetspolitiska konferens, Security in Northern and Eastern Europe 2014.

Konferensen gästades av flera internationella säkerhetspolitiska experter. Bland talarna märktes USA:s ambassadör i Sverige Mark Brzezinski, Sveriges ambassadör vid den ständiga delegationen till NATO Veronika Wand-Danielsson, samt The Economists utrikesredaktör Edward Lucas m.fl.

Videoinspelningar från dagen publiceras på konferensens hemsida under de kommande dagarna.

Panel med Edward