Frivärld i Almedalen

Den 3 juli deltog Frivärlds chef Katarina Tracz i ett seminarium i Almedalen med tema Hur skyddar vi valet 2018?. Seminariet arrangerades av Folk och Försvar och Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI och några av frågorna som diskuterades var hur vi kan avslöja påverkanskampanjer samt hur de ser ut och vad vi gör åt dem, hur vi ska agera för att hålla fria och hemliga val och var gränsen går för när information övergår till propaganda? Bland deltagarna fanns b.la. Dan Eliasson, generaldirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Peter Pomerantsev, journalist, författare och tv-producent och Magnus Sahlgren, forskare Totalförsvarets forskningsinstitut FOI.

Seminariet går att se i sin helhet på här (på engelska).

Den 4 juli deltog Katarina Tracz i ett seminarium med tema Hur kan vi skydda vår demokrati mot informationspåverkan?, arrangerat av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB. Vart går gränsen mellan opinionsbildning och informationspåverkan, hur påverkar det bilden av Sverige utomlands och hur förstås, identifieras och bemöts en påverkanskampanj var några av frågorna som diskuterades. Bland deltagarna fanns b.la. Mikael Tofvesson, bitr. avdelningschef operativa avd., MSB, Henrik Selin, avdelningschef vid avdelningen för Sverigekommunikation, Svenska institutet, Patrik Oksanen, ledarskribent och författare och Eva Burman, Chefredaktör, Eskilstunakuriren.