Frivärld instiftar Mats Johanssons stipendium

Mats Johansson (1951-2017) var Frivärlds grundare och ordförande.
Sedan 2014 var han rektor för Utrikesakademin, Frivärlds utbildning inom utrikes- och säkerhetspolitik. I somras lämnade han oss hastigt, vilket skapade ett tomrum inom svensk idé- och utrikesdebatt.

För att hedra Mats Johanssons minne och stötta nästa generations utrikespolitiska opinionsbildare har Frivärld instiftat ett stipendium i hans namn. Stipendiet syftar till att främja det öppna samhällets idéer genom att uppmuntra verksamhet i Mats Johanssons publicistiska anda.

– Mats var en inspirationskälla och mentor för en framväxande generation av utrikes- och säkerhetspolitiskt intresserade opinionsbildare. Genom att instifta ett stipendium i hans minne vill vi få hans livsgärning, att med pennan som vapen försvara det öppna samhället, att leva vidare, säger Katarina Tracz, chef för Frivärld.

2017 delas Mats Johanssons stipendium ut för första gången, och går till två av Utrikesakademins alumner: Alexandra Ivanov (2014) och Marcus Granlund (2017).

 

Alexandra Ivanov är politiskt sakkunnig till Ulf Kristersson (M). Hon har tidigare varit politiskt sakkunnig till Gunnar Hökmark (M) och ledarskribent i SvD.
– Mats engagemang för att tradera kunskap och sprida goda värderingar var både djupt och handfast. Det går inte nog att understryka den betydelse som det har haft för kommande generationer unga borgerliga och vi måste nu bära vidare det ansvaret. Det känns djupt hedrande att få tilldelas ett så fint minnesmärke.

 

Marcus Granlund innehar en kandidatexamen i statsvetenskap, inriktning internationella relationer, från Duke University, USA, och studerar för närvarande juridik vid Stockholms universitet. Marcus har tidigare arbetat på Utrikesdepartementets Asien- och Oceanienenhet och har även praktiserat på Europarådet i Strasbourg.
– Att som en av de två första Mats Johansson-stipendiaterna bli tilldelad ett stipendium i Mats minne är en stor ära och oerhört hedrande. Mats var en stor förebild för alla oss Utrikesakademister, och kommer att så förbli. Jag ser fram emot att även fortsättningsvis verka i Mats anda och försöka främja hans kamp för det öppna samhället, såväl inom som utanför Sveriges gränser.