Frivärld lanserar bok till minne av Mats Johansson

Mats Johansson, Frivärlds grundare och ordförande, avled oväntat i juni 2017. Frivärld släpper nu en minnesskrift med texter av studenter och alumner från Utrikesakademin – Frivärlds utbildning inom utrikes- och säkerhetspolitik. Skriften ”En ny generation – Idéer i arv från Mats Johansson består av nio texter kring ämnen som kännetecknade Mats engagemang. Utöver förord av skriftens redaktör Alexandra Ivanov skriver bland annat Erik Thyselius om populismens framfart, Max Eskilsson om vägen mot Nato och Aaron Korewa om den transatlantiska länken. ”En ny generation – Idéer i arv från Mats Johansson” syftar till att minnas Mats, hans gärning, och att utveckla det idéarv han lämnar efter sig.

Läs mer om hur du beställer boken här.