Freeworld Connect


Scrolla ned för att hitta alla avsnitt.

Världen går just nu igenom utmaningar som saknar motstycke när det kommer till frihet, demokrati och marknadsekonomi. Denna utveckling sker trots att det är just dessa principer och värderingar som har bidragit till de viktiga globala bedrifterna de senaste 30 åren. Covid-19-pandemin stärker den destruktiva utvecklingen, genom att sporra ekonomisk depression och social instabilitet.

Berlinmurens fall, Sovjetunionens kollaps och uppkomsten av demokrati i länder över hela världen gav oss hopp om en ny och bättre värld.

Marknadsekonomier har blomstrat och levererat välstånd åt miljarder. Extrem fattigdom har utrotats i region efter region. Antalet människor som lever under fattigdomsgränsen är mindre än någonsin. Medellivslängden är högre, barndödligheten är lägre, fler barn än någonsin har möjlighet till skolgång och många svåra sjukdomar är på väg att besegras.

Dessa framgångar har inte skett ur det tomma intet. De är resultat av den globala spridningen av ett system baserat på fundamentala principer och värderingar.

Kalla krigets slut kom med ett löfte om en bättre värld och det löftet infriades på många håll. Men det dröjde inte länge förrän ledare och beslutsfattare världen över började ta de nya framstegen för givet. Många tycks ha glömt att varaktig frihet, välstånd och demokrati kräver konstant underhåll.

I Europa är auktoritära regimer på frammarsch. Rättsstaten undermineras kontinuerligt, medan coronakrisen används som en ursäkt för denna underminering.

Ryssland fortsätter att rusta upp. Spridning av desinformation samt användning av korruption och kriminalitet tillämpas friskt för att underminera liberala demokratier.

Kina fortsätter att använda sin växande ekonomiska makt för sätta press på andra länder. Det Kommunistiska partiet har upprättat en utrikespolitisk hållning baserad på diktarurens språk och logik. Den kinesiska regimen utgör ett hot mot demokrati och suveränitet över hela världen, oavsett om det gäller Afrika, Asien, Oceanien eller Nord- och Sydamerika.

I Mellanöstern fortsätter barbariska regimer att spä på de blodiga och till synes oändliga regionala konflikterna.

Samtidigt tycks USA vara mer upptagen med att följa logiken America First, än att agera som den fria världens ledare.

Den globala ekonomiska depressionen som med största sannolikhet lär följa Covid-19-pandemin kommer att bidra till den oroande utvecklingen. Fattigdomen kommer att öka och nationalismen tillta, vilket i sin tur kommer att spä på nya och redan existerande konflikter.

I denna farliga nya värld är global samverkan mellan liktänkande och demokratiskt sinnade aktörer viktigare än någonsin. Det är ett uppdrag både för de fria ländernas ledare och internationella institutioner, men också för experter och akademiker världen över.

Detta är den grundläggande idén för Freeworld Connect, en ny onlineserie där experter från hela världen bjuds in för att diskutera aktuella händelser. I dessa utmaningens tider måste vi fortsätta att prata med varandra, att fortsätta samverka.

Avsnitt 1 berörde kinesisk desinformation i skuggan av coronakrisen. De medverkande var Östeuropaexperten Marcus Kolga (Kanada), utrikespolitiska analytikern Lindsay Hughes (Australien), Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen, ordförande Gunnar Hökmark och chef Katarina Tracz.

Se det första avsnittet här.

Avsnitt 2 berörde oljeprisets fall, dess effekt på Ryssland och andra oljeproducerande länder samt geopolitisk påverkan som helhet. De medverkande var Syed Kamall (UK) , research director Institute of Economic Affairs, Edward Lucas (UK), senior vice president Center for European Policy Analysis, Marcus Kolga (Kanada), Senior Fellow på Macdonald-Laurier Institute, Anders Åslund, senior fellow Frivärld, ordförande Gunnar Hökmark och chef Katarina Tracz

Se det andra avsnittet här.

Avsnitt 3 berörde demokratin i Hong Kong och hur den undermineras av Peking i coronakrisens skugga. De medverkande var Wong Yik Mo (HK), oppositionsledare och mänskliga rättigheter-aktivist, Janet Pang (HK), före detta legislative aide i Hong Kongs legislativa råd och medlem i Civil Rights Observer, Roland Freudenstein (Belgien), Policy director Martens Centre, ordförande Gunnar Hökmark och chef Katarina Tracz.

Se det tredje avsnittet här.

Avsnitt 4 berörde den ryska regimens historierevisionism och hur den används som ett maktpolitiskt medel för den nationell strategin. De medverkande var Gudrun Persson, forskningsledare vid FOI, Edward Lucas (UK), senior vice president på Center for European Policy Analysis, Patrik Oksanen, senior fellow Frivärld, ordförande Gunnar Hökmark och chef Katarina Tracz.

Se det fjärde avsnittet här.

Avsnitt 5 berörde den kinesiska regimens underminering av demokratin i Hong Kong, med anledning av de nya lagförslagen som i praktiken begränsar regionens semiautonomiska status. De medverkande var Janet Pang (HK), demokratiaktivist, Jojje Olsson (Taiwan), journalist, InBeijing.se, Marcus Kolga (Kanada) senior fellow på McDonald Laurier Institute, Emily de la Bruyère (USA), senior Fellow på Foundation for the Defense of Democracy, Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark och chef Katarina Tracz

Se det femte avsnittet här.

Avsnitt 6 berörde globalisering i post-covid-eran, med fokus på framtidens globala handels- och exportkedjor, de långsiktiga konsekvenserna av lockdowns och staternas möjlighet att reducera de negativa ekonomiska effekterna. De medverkande var Fredrik Erixon, chef för European Centre for International Political Economy, Syed Kamall (UK) research director på Institute of Economic Affairs, Roland Freudenstein (Belgien), Policy director på Martens Centre och Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark.

Se det sjätte avsnittet här.

Avsnitt 7 berörde det Kinesiska Kommunistpartiets Enhetsfront och dess verksamhet i Sverige och utomlands. De medverkande var prof. Anne-Marie Brady, expert på kinesisk politik vid University of Canterbury, Didi Kirsten Tatlow, senior fellow vid DGAP’s Asia Program, Jakub Janda, chef för European Values Center for Security Policy, Pär Nyrén, fellow på Frivärld, samt Gunnar Hökmark, Frivärlds ordförande.

Se det sjunde avsnittet här.

Läs Pär Nyréns rapport på temat här.

Avsnitt 8 berörde det riggade valet i Belarus och dess politiska och sociala konsekvenser. De medverkande var Gustaf Göthberg, utrikespolitisk debattör, Alena Kudzko, chef för GLOBSEC Policy Institute i Bratislava, Marcus Kolga, senior fellow på Macdonald-Laurier Institute i Ottawa, Anders Åslund, senior fellow på Frivärld, Gunnar Hökmark, Frivärlds ordförande samt Katarina Tracz, Frivärlds chef.

Se det åttonde avsnittet här.

Avsnitt 9 berörde det amerikanska valet och de förutsättningar Joe Bidens presidentskap kan ge den transatlantiska relationen. De medverkande var Anders Åslund, senior fellow Frivärld, Erik Brattbergchef Europaprogrammet på Carnegie Endowment for International Peace, Gunnar Hökmark, Frivärlds ordförande, samt Katarina Tracz, Frivärlds chef.

Se det nionde avsnittet här.

Avsnitt 10 berörde den kinesiska regimens fortsatta attacker på Hongkongs frihet och demokrati. På senare tid har dessa attacker eskalerat ytterligare och ett flertal demokratiaktivister har tillfångatagits. De medverkande var Emily de la Bruyère, senior fellow på Foundation for the Defense of Democracy, Emilia Currey, researcher på Australian Strategic Policy Institute, Jojje Olsson, journalist på InBeijing.se, Roland FreudensteinPolicy director på Martens Centre, samt Gunnar Hökmark, Frivärlds ordförande.

Se det tionde avsnittet här.

Avsnitt 11 berörde stormningen av Capitolium och dess konsekvenser för den amerikanska demokratin. De medverkande var Anders Åslund, senior fellow Frivärld och Atlantic Council, Aaron Korewa, programansvarig på McCain Institute, Johanna Möllerström, Associate Professor of Economics på George Mason University, Gunnar Hökmark, ordförande Frivärld samt Katarina Tracz, chef Frivärld.

Se det elfte avsnittet här.