Frivärld medverkade vid flera aktiviteter i Bryssel

Den 31 maj medverkade Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark, chef Katarina Tracz samt rapportförfattare Stefan Fölster vid flera aktiviteter i Bryssel om behovet av att stärka transatlantiskt samarbete kring digitala frågor. Dels deltog de i ett lunchseminarium i Europaparlamentet där Stefan Fölsters rapport: From Digital Protectionism to Digital Alliances presenterades. Seminariet, som arrangerades av Arba Kokalari, gästades av ett tiotal andra europaparlamentariker från flera länder. Dels medverkade Stefan Fölster som talare i ett seminarium hos tankesmedjan ECIPE med titeln “How Could Transatlantic Trade and Technology Cooperation be Boosted?”.

Läs rapporten From Digital Protectionism to Digital Alliances här.