Frivärld på studieresa i Vilnius och Riga

892190_10151682334442721_2005148806_o

Frivärlds resesällskap tillsammans med Andrejs Pildegovics (mitten), statssekreterare vid lettiska utrikesdepartementet.

Under allhelgonahelgen åkte Frivärld med en grupp unga politiker till Vilnius och Riga. Syftet med resan var att lära sig mer om säkerhetspolitiska frågor från ett baltiskt perspektiv.

Det är nu 22 år sedan de baltiska länderna fick sin självständighet tillbaka efter 44 år av sovjetisk ockupation. Under denna tid har länderna genomgått en imponerande utveckling. Länderna är med i EU och Nato, och fortsätter att stärka sina band med övriga Europa. Estland har redan gått med i euron och Lettland ansluter sig 2014. Litauen är under hösten 2013 ordförandeland i EU.

För de generationer som inte själva upplevde kalla kriget och de baltiska staternas frigörelse är det angeläget att lära sig deras historia. Även om friheten kom till de baltiska folken hände inte samma sak med resten av de gamla sovjetrepublikerna. Öster om Baltikum ligger Ryssland och Vitryssland, två länder istället kom att gå den auktoritära vägen. Det kalla kriget befriade Baltikum men inte hela Östeuropa.

Försvaret av det demokratiska Europa har på så vis inte tagit slut utan endast gått in i en ny tid med nya frågeställningar. Hotet mot friheten kommer inte från sovjetkommunismen utan från resterna av detta välde. Den säkerhetspolitiska läget omkring Östersjön är inte lika dramatiskt spänt som under kalla kriget, men friktioner mellan det demokratiska väst och det auktoritära öst finns kvar.

I Vilnius och Riga fick gruppen träffa politiker och tjänstemän från Litauen och Lettland. Sverige och Baltikum ligger inom samma geografiska område men perspektiven är annorlunda beroende på vilken sida av Östersjön man befinner sig.