Frivärld söker chef och projektledare/redaktör

Frivärlds organisation består i dag av en projektledare samt av ordföranden i projektets styrgrupp. Nu expanderar vi och söker inför våren medarbetare till två nya tjänster.

Chef

Frivärld söker en chef som organiserar och planerar de övergripande målen och den löpande verksamheten.

En viktig del av rollen som chef är att vara extern talesperson för Frivärlds ståndpunkter gentemot medier. Du kommer även att representera Frivärld i olika utrikespolitiska sammanhang, europeiska samarbetsforum etc.

En stor del av arbetet handlar om att bygga nätverk med politiker, beslutsfattare, opinionsbildare och andra intressenter för att sprida kunskap samt driva opinionsbildning inom de områden verksamheten arbetar med. I rollen ingår också att bygga upp och ansvara för ett verksamhetskansli.

Tjänsten utlyses via Hammer & Hanborg. Läs mer och sök tjänsten på derashemsida.

Projektledare/ redaktör

Som projektledare/redaktör på Frivärld ansvarar du för ett eller flera av verksamhetens programområden. Arbetet innebär också att löpande uppdatera och utveckla Frivärlds hemsida.

Exempel på arbetsuppgifter är att hitta och engagera personer för olika uppdrag och att vara praktiskt ansvarig för evenemang. Arbetet innebär också att komma med idéer till nya projekt och aktiviteter inom programområdet samt att ansvara för genomförandet av dessa.

En stor del av rollen innebär att organisera och genomföra möten samt planera informationsinsatser inom ditt område. I rollen som projektledare/redaktör kommer du också att organisera medieaktiviteter och sköta mediekontakter.

Som projektledare/redaktör är du delansvarig för innehållet på Frivärlds hemsida, vilket innebär att sköta allt från löpande uppdateringar till att leta skribenter och skriva sammanfattningar till artiklar på sidans blogg.

Läs hela annonsen.