Frivärld söker en praktikant till vårterminen 2013

Arbetet som praktikant kommer att bestå i att arrangera opinionsbildande aktiviteter samt skriva
artiklar och/eller rapporter. Den sökande bör i första hand ha ett intresse för utrikesfrågor omfattande exempelvis:
säkerhetspolitik, utvecklingspolitik, försvarspolitik eller demokrati och MR-frågor. Därtill bör den
sökande ha intresse för opinionsbildning.
Den sökande bör ha läst minst tre terminer i något av ämnena: statskunskap, nationalekonomi, freds-
och konfliktkunskap, statistik eller utvecklingsstudier. Studier i historia eller folkrätt är också
meriterande.
Språkkunskaper, utlandserfarenhet samt dokumenterad förmåga att skriva
debatt- eller nyhetsartiklar är ett plus. Goda kunskaper i engelska är ett krav, likaså god datorvana.
Ansökan ska omfatta ett personligt brev innehållande en kort motivering till varför den sökande vill
praktisera på Frivärld, CV samt B- eller C-uppsats (eller motsvarande) i valfritt ämne.
Frivärlds kontor ligger i centrala Stockholm. Det utgår ingen ekonomisk ersättning för praktiken.

Ansökan skickas till Frivärlds chef Stefan Olsson stefan@frivarld.se , som också svarar på frågor via tel 072-512 63 44 . Sista dag för ansökan är 18 oktober 2012.

 

Frivärld är en nystartad tankesmedja för utrikespolitik. Syftet är att skapa debatt och opinion i 
angelägna utrikespolitiska frågor. Den övergripande målsättningen är att arbeta för en friare värld, 
och tankesmedjan arbetar med liberala och konservativa idéer om frihet som grund. Detta kan 
sammanfattas i universella fri- och rättigheter, demokrati samt fri handel och ett fritt näringsliv. 
Frivärlds verksamhet består i opinionsbildande aktiviteter som att ge ut rapporter och arrangera 
seminarier, nätverksträffar eller studieresor. Frivärld ger också ut nättidskriften Frivärld Magasin

Frivärld finansieras av Stiftelsen Fritt Näringsliv.