Frivärld söker praktikant för VT 2021

Frivärld söker praktikant för vårterminen 2021

Om oss
Tankesmedjan Frivärld bedriver opinionsbildning inom utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Vårt mål är att stimulera och påverka diskussionen kring vilka idéer och perspektiv som ska styra svensk utrikes- och säkerhetspolitik.

Frivärld är partipolitiskt obundet och vilar på en frihetlig värdegrund. Frivärlds verksamhet är strukturerad kring fyra programområden: Säkerhetspolitik, Demokrati och internationell rättsordning, Näringsliv och globalisering samt Framtid Europa. Verksamheten består bland annat av att ge ut rapporter och böcker samt att arrangera seminarier, utbildningar, nätverksträffar och studieresor.

Arbetsbeskrivning och sökandeprofil
Som praktikant hos Frivärld får du delta i arrangerandet av aktiviteter, bidra till kommunikationsarbetet samt skriva opinionsbildande artiklar och texter. Den sökande bör i första hand ha ett intresse för utrikesfrågor, omfattande exempelvis säkerhetspolitik, försvarspolitik, handelsfrågor, Europapolitik eller demokratifrågor. Därtill bör den sökande ha ett intresse för opinionsbildning.

Den sökande ska vara studerande eller nyligen ha studerat på högskola eller universitet. Exempel på relevanta studier är statskunskap, journalistik, nationalekonomi, freds- och konfliktkunskap, statistik, utvecklingsstudier, historia eller juridik.

Nyfikenhet, initiativrikedom och självgående arbetssätt är egenskaper som eftersöks. Tidigare arbetslivserfarenhet (även sommar- och extrajobb) och/eller erfarenhet av att ordna utåtriktade aktiviteter är en merit. Den sökande ska dela Frivärlds värdegrund och känna sig bekväm med att verka inom en opinionsbildande miljö. Den sökande ska ha goda kunskaper i engelska, och ytterligare språkkunskaper är meriterande. Dokumenterad förmåga att skriva debatt- eller nyhetsartiklar är ett plus.

Frivärld är en del av Stiftelsen Fritt Näringsliv och arbetsplatsen ligger i centrala Stockholm. Det utgår ingen ekonomisk ersättning för praktiken.

Ansökan
Ansökan ska omfatta ett personligt brev innehållande en kort motivering till varför den sökande vill praktisera på Frivärld, CV, samt ett skriftligt arbetsprov i valfritt ämne (kortare akademisk text, debattartikel eller blogginlägg).

Ansökan skickas som PDF via mail till linnea@frivarld.se samma adress gäller för eventuella frågor.

Sista ansökningsdag är 30:e oktober 2020