Frivärld söker praktikant till våren 2014

Frivärld bedriver opinionsbildande verksamhet som att publicera rapporter och artiklar samt att arrangera seminarier, nätverksträffar eller studieresor. Frivärld ger också ut nättidskriften Frivärld Magasin.

Arbetet som praktikant består i att arrangera opinionsbildande aktiviteter samt skriva artiklar och/eller rapporter. I praktiken ingår handledning i att skriva och att föra ut ett budskap.

Den sökande bör i första hand ha ett intresse för utrikesfrågor, omfattande exempelvis säkerhetspolitik, utvecklingspolitik, försvarspolitik eller demokrati och MR-frågor. Därtill bör den sökande ha intresse för opinionsbildning.

Den sökande bör ha bedrivit för verksamheten relevanta akademiska studier på minst C-nivå. Exempel på relevanta ämnesområden är statskunskap, nationalekonomi, internationella relationer, freds- och konfliktkunskap, journalistik eller utvecklingsstudier. Studier i historia eller folkrätt är också meriterande.

Meriterande är även dokumenterad förmåga att skriva debatt- eller nyhetsartiklar. Goda kunskaper i engelska är ett krav, likaså god datorvana.

Ansökan ska omfatta ett personligt brev innehållande en kort motivering till varför den sökande vill praktisera på Frivärld, CV samt B- eller C-uppsats (eller motsvarande) i valfritt ämne.

Frivärld är en del av Stiftelsen Fritt Näringsliv och arbetsplatsen ligger i centrala Stockholm. Det utgår ingen ekonomisk ersättning för praktiken.

Ansökan skickas till Frivärlds chef Stefan Olsson, 073-995 72 00, stefan@frivarld.se, som också svarar på frågor. Sista ansökningsdag är 1 november 2013.