Frivärld söker praktikant till vårterminen 2018

Om oss
Tankesmedjan Frivärld bedriver opinionsbildning inom utrikes­- och säkerhetspolitiska frågor. Verksamheten syftar till att stimulera och bredda den utrikespolitiska debatten. Frivärlds opinionsbildning vilar på en frihetlig värdegrund. Verksamheten består främst av att ge ut rapporter och böcker, samt att arrangera seminarier, utbildningar, nätverksträffar och studieresor.

Arbetsbeskrivning och sökandeprofil
Som praktikant hos Frivärld får du delta i arrangerandet av aktiviteter, bidra till kommunikationsarbetet samt skriva opinionsbildande artiklar och texter. Den sökande bör i första hand ha ett intresse för utrikesfrågor, omfattande exempelvis säkerhetspolitik, försvarspolitik eller demokrati- och MR-frågor. Därtill bör den sökande ha ett intresse för opinionsbildning.

Den sökande ska vara studerande eller nyligen ha studerat på högskola eller universitet. Exempel på relevanta studier är statskunskap, journalistik, nationalekonomi, freds- och konfliktkunskap, statistik, utvecklingsstudier, historia eller juridik.

Den sökande ska vara nyfiken, initiativrik och ha ett självgående arbetssätt. Tidigare arbetslivserfarenhet (även sommar- och extrajobb) och/eller erfarenhet av att ordna utåtriktade aktiviteter är en merit. Den sökande ska ha goda kunskaper i engelska, och ytterligare språkkunskaper är meriterande. Dokumenterad förmåga att skriva debatt- eller nyhetsartiklar är ytterligare ett plus. Den sökande ska dela Frivärlds värdegrund och känna sig bekväm med att verka inom en opinionsbildande miljö.

Frivärld är en del av Stiftelsen Fritt Näringsliv och arbetsplatsen ligger i centrala Stockholm. Det utgår ingen ekonomisk ersättning för praktiken.

Ansökan
Ansökan ska omfatta ett personligt brev innehållande en kort motivering till varför den sökande vill praktisera på Frivärld, CV samt ett skriftligt arbetsprov i valfritt ämne (debattartikel, blogginlägg eller kortare akademisk text).

Ansökan skickas via mail till erik@frivarld.se, samma adress gäller för eventuella frågor.
Sista ansökningsdag är 12 november 2017.