Frivärld uppmärksammas i rapport kring demokratiers motåtgärder mot rysk informationspåverkan

Kremlin Watch är ett initiativ vars syfte är att sprida kunskap kring ryska försök till informationspåverkan mot västerländska demokratier. Initiativet är en del av tankesmedjan European Values, vars arbete syftar till att försvara den liberala demokratin.

Nyligen släppte Kremlin Watch en rapport kring hur väl förberedda EU:s 28 medlemsländer är gentemot ryska försök till informationspåverkan. I denna rapport uppmärksammas Frivärld som en av de organisationer som arbetar med att informera om ryska påverkansoperationer, vars arbete ligger till grund för Sveriges goda resultat.

Rapporten finns att läsa här.